My Dell

My Dell 3.5

Miễn phí
Performs automated technical support operations
Người dùng đánh giá
4.5  (61 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
3.5.6426 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Dell
Speed up and automate the process of identifying and solving the problems occurring on Dell-supported devices by running the program identifying the issue and applying standard troubleshooting methods. It includes operations manual and reconfiguration processes.
My Dell, trước khi gọi Dell ủng hộ trung Tâm, là một chương trình cấp tự động hỗ trợ kỹ thuật, có nghĩa là vượt qua được và ngăn chặn vấn đề trong một cách dễ dàng. Dễ dàng điều này--dùng ứng làm cho anh có quyền truy cập vào mọi thứ cậu cần phải suy đoán đâu ra khỏi sở hữu và bảo trì thiết bị.
Thông tin được cập nhật vào: